Znak ekologiczny

eco-label-Znak-ekologiczny-2_THIMM.jpg

Czy chcesz, aby klienci od razu widzieli, że opakowanie lub ekspozytor na Twoje produkty są ekologiczne? Używaj znaku ekologicznego! Nasi klienci mogą korzystać z powszechnie uznanych znaków ekologicznych na produkowanych przez nas opakowaniach. W ten sposób znaki ekologiczne są efektywnie wykorzystywane do wizualizacji i podkreślenia zrównoważonego rozwoju. Za pomocą odpowiedniego symbolu (etykieta ekologiczna), który umieszczamy na Twoim opakowaniu (np. za pomocą druku lub lasera), klient otrzymuje jasny sygnał informujący, że zastosowane opakowanie jest ekologiczne.  

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele znaków ekologicznych. Nie wszystkie zostały zatwierdzone przez certyfikowane organizacje. Niektóre z nich zostały wykreowane bez gwarancji ekologicznych właściwości użytych surowców, materiałów czy też procedur recyklingu. W przypadku naszych rozwiązań możemy oficjalnie udokumentować, że właściwości zostały zweryfikowane przez właściwe organizacje w zależności od zastosowanych materiałów. Wszystkie nasze znaki ekologiczne są zrozumiałe na całym świecie.

Chętnie doradzimy, który znak ekologiczny jest odpowiedni dla Twojego rozwiązania, aby wyróżnić Twoje produkty na rynku i już na pierwszy rzut oka podkreślić ekologiczność opakowania. 

Symbol recyklingu 

 • Jest to dobrze znany, uznany i często używany znak ekologiczny.
 • Jest to dobrowolne oznakowanie. 
 • Ten znak ekologiczny nie jest związany z określoną jakością produktu.
 • Nazywany jest też "wstęgą Möbiusa" i oznacza możliwość ponownego wykorzystania opakowania.

Kod recyklingowy PAP 20

 • Ten znak ekologiczny informuje, z jakich materiałów składa się opakowanie produktu.
 • Odpowiednie kody materiałowe są zdefiniowane w ustawie o opakowaniach. Kod PAP 20  w znaku ekologicznym oznacza materiał - tekturę falistą. 
 • Stosowanie tego znaku ekologicznego ułatwia recykling opakowań. Użytkownicy końcowi opakowania mogą szybko zidentyfikować dany materiał (tektura falista) i odpowiednio posortować.
 • Jest to dobrowolne oznakowanie, które nie wiąże się z określoną jakością produktu.

RESY

 • Ten znak ekologiczny symbolizuje gwarantowaną utylizację i ponowne wykorzystanie wszystkich opakowań transportowych i zewnętrznych z papieru i tektury, opatrzonych symbolem RESY.
 • Umieszczenie symbolu RESY jest zgodne z wymaganiami niemieckiej ustawy o opakowaniach transportowych.
 • Korzystanie z tego znaku ekologicznego wymaga uprawnień do użytkowania. 
 • Znak RESY jest zawsze umieszczany na opakowaniach w połączeniu z własnym numerem identyfikacyjnym. 

Certyfikat FSC®  

 • W THIMM do produkcji tektury falistej wykorzystujemy w 99,1% papiery z certyfikatem FSC® (stan na 2019 r.).
 • Ten znak ekologiczny jest najbardziej znanym i cenionym przez użytkowników certyfikatem ekologicznych produktów pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej.
 • Tylko certyfikowane firmy mogą opatrzyć odpowiednim oznakowaniem swoje produkty finalne wykonane z materiałów FSC®.
 • Znak ekologiczny FSC® Mix uzyskują opakowania, które są wykonane zarówno z materiałów pochodzących z certyfikowanych przez FSC® lasów, jak i materiałów z kontrolowanych źródeł. 

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ważne są dla nas również certyfikaty. Certyfikaty ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem) i ISO 50001 (zarządzanie energią) pomagają nam jako przedsiębiorstwu w osiąganiu celów ekologicznych. W ten sposób w wielu zakładach produkcyjnych THIMM zapewniamy energooszczędną i przyjazną dla środowiska produkcję naszych trwałych wyrobów. Systemy certyfikowane przez ISO są częścią naszego systemu zarządzania jakością. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Czy chcesz podkreślić zrównoważony rozwój na swoich opakowaniach i ekspozytorach?

TOP Packaging

Stosuj ustalone oznakowania ekologiczne. Chętnie doradzimy Państwu, który symbol jest dla Państwa odpowiednim rozwiązaniem. Możemy wydrukować odpowiednie oznakowanie ekologiczne dla Ciebie.

TOP Packaging
Telefon: +48 327 933 300
‎Ładuję...