Opakowanie neutralne dla klimatu

opakowanie-neutralne-dla-klimatu-climate-neutral-thimm.jpg

Ochrona klimatu staje się coraz ważniejsza dla konsumentów i rośnie zapotrzebowanie na opakowania neutralne dla klimatu. Chętnie pomożemy Państwu w tym zakresie i na życzenie oferujemy opakowania i ekspozytory neutralne dla klimatu. Dzięki opakowaniom neutralnym dla klimatu i ekspozytorom można wyróżnić swoje produkty w punkcie sprzedaży (POS) i zademonstrować wyraźne stanowisko w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Pracujmy razem, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym za pomocą rozwiązań neutralnych dla klimatu. 

W firmie THIMM opracowywane są zrównoważone rozwiązania opakowaniowe, optymalizowane pod względem zużycia zasobów i materiałów oraz produkowane w sposób przyjazny dla środowiska. Badamy wszystkie znane nam źródła CO2e angażujemy się w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Bez emisji CO2e, ale obecnie nie można wytwarzać opakowań całkowicie neutralnych dla klimatu. Począwszy od produkcji aż po dostawę naszych opakowań, powstaje emisja CO2e, której nie możemy całkowicie uniknąć. Dlatego we współpracy z ClimatePartner oferujemy kompensacje emisji CO2e, które neutralizują warunki klimatyczne Państwa opakowań i ekspozytorów.

Neutralność klimatyczna opakowań dzięki kompensacji

We współpracy z ClimatePartner oferujemy kompensację nieuniknionej emisji CO2e z Państwa opakowań. W tym celu naliczamy emisję CO2e Państwa zlecenia za pomocą sprawdzonych danych i sprawdzonych narzędzi. Obliczone emisje CO2e Państwa opakowań można skompensować inwestując w projekty ochrony klimatu, a następnie stosować opakowania neutralne klimatycznie. Dodatkowy wkład w koszty kompensacji emisji CO2e wynosi średnio mniej niż jeden procent ceny opakowania.

Neutralność klimatyczna oznacza kompensację, a nie zero emisji. Termin "neutralny dla klimatu" funkcjonuje od wielu lat i jest rozumiany przez wszystkie najważniejsze instytucje zaangażowane w ten proces.

Ilość CO2e z kompensacją zawsze jest różna i zależy od innych czynników, a nie od ilości opakowań. Podstawę obliczeń stanowi certyfikowany CCF (Corporate/Company Carbon Footprint) firmy THIMM. Wiedza specjalistyczna i zrównoważona produkcja w THIMM przyczyniają się do utrzymania emisji CO2e opakowań na niskim poziomie. Ty również na tym skorzystasz: Im więcej CO2e uda się uniknąć lub zredukować z wyprzedzeniem dzięki THIMM, tym mniej CO2e pozostanie do skompensowania. Skorzystaj z know-how-firmy THIMM na temat opakowań neutralnych klimatycznie. 

Od projektów ochrony klimatu do neutralnych dla klimatu opakowań

Kompensacja emisji CO2e ważnym krokiem w walce z globalnym ociepleniem, obok unikania i redukcji emisji. Inwestując w uznane na arenie międzynarodowej projekty ochrony klimatu, przyczyniasz się do ochrony klimatu i wspierasz cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Projekty ochrony klimatu są jednocześnie projektami rozwojowymi dla miejscowej ludności. Zmiany klimatyczne są zjawiskiem globalnym, dlatego nie jest istotne, w którym miejscu na świecie realizowany jest projekt ochrony klimatu.

ClimatePartner oferuje szeroki zakres międzynarodowych i krajowych projektów ochrony klimatu o różnym przeznaczeniu w wielu krajach na całym świecie. Te projekty w zakresie ochrony klimatu pozwalają w udowodniony sposób ograniczyć emisję CO2e i umożliwiają stosowanie opakowań neutralnych dla klimatu. ClimatePartner gwarantuje, że są to certyfikowane, uznane projekty i umożliwia przejrzystość ich rozwoju. Niezależne podmioty (TÜV, SGS, PwC) sprawdzają dokładny poziom ograniczenia emisji CO2e w poszczególnych projektach ochrony klimatu. Te oszczędności są sprzedawane w postaci certyfikowanego zmniejszenia emisji, tak jak w naszym przypadku dla opakowań lub ekspozytorów neutralnych klimatycznie, w celu sfinansowania projektu.

Na stronie internetowej ClimatePartner znajdą Państwo w każdej chwili aktualny przegląd wszystkich projektów ochrony klimatu, które pozwalają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, chronią klimat i umożliwiają Państwu drogę do opakowań neutralnych dla klimatu.

Jako firma zajmująca się przetwórstwem papieru firma THIMM poleca realizację neutralnych dla klimatu projektów opakowań wspierających odnawialne źródła energii, zdrowe lasy lub czystą wodę. Ostatecznie jednak nasi klienci mają oczywiście swobodę wyboru projektu ochrony klimatu, z którego chcą skorzystać, aby skompensować emisję CO2e i uczynić swoje opakowania neutralnymi dla klimatu. 
 

Opakowania neutralne klimatycznie pomagają w dystrybucji produktów

Po podjęciu decyzji o stosowaniu opakowań neutralnych dla klimatu i wybraniu odpowiedniego projektu ochrony klimatu, dostępne są różne dokumenty marketingowe. 
Można na przykład bezpośrednio uwzględnić opakowania w komunikacji marketingowej. Opakowania i ekspozytory neutralne dla klimatu zapewniają dobrą powierzchnię do umieszczenia etykiety „Opakowanie neutralne dla klimatu”. Ponadto dzięki możliwościom druku cyfrowego THIMM można również zlecić wykonanie indywidualnego nadruku na każdym opakowaniu. Dzięki temu Państwa klienci i konsumenci będą mogli dowiedzieć się więcej o Państwa neutralnych dla klimatu opakowaniach. 

Etykieta ClimatePartner „Opakowanie neutralne dla klimatu” z identyfikatorem do śledzenia i indywidualnym kodem QR 
Możemy wydrukować dla Państwa tę etykietę na Państwa neutralnych dla klimatu opakowaniach. Wyraźnie widoczna i wkomponowana w szatę graficzną opakowania, etykieta służy zapewnieniu przejrzystości. Zainteresowani mogą zeskanować kod QR za pomocą smartfona i szybko przejść do szczegółowego przeglądu z informacjami uzupełniającymi. Dzięki numerowi identyfikacyjnemu śledzenia związanemu ze zleceniem wszystkie informacje dotyczące odpowiedniego projektu ochrony klimatu, za pomocą którego skompensowano emisję CO2e tego opakowania, są dostępne dla wszystkich w przejrzysty sposób. Etykieta „Opakowanie neutralne dla klimatu" wyraźnie wskazuje na ochronę klimatu i zwiększa zasięg oraz wiarygodność strategii zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat „Partner w zakresie ochrony klimatu"
Dla opakowań neutralnych dla klimatu - wytwarzanych w THIMM - otrzymają Państwo dodatkowo certyfikat, który można wykorzystać jako dodatkowe dowód na większą przejrzystość. W ten sposób wykazują Państwo, że zaopatrują się w neutralne dla klimatu opakowania u certyfikowanego dostawcy opakowań, który działa w sieci partnerskiej ClimatePartner. 

Liczne materiały zdjęciowe i teksty 
Do komunikacji można wykorzystać udostępnione przez firmę ClimatePartner zdjęcia, filmy i teksty. To ułatwia pracę. Opakowania neutralne dla klimatu doskonale nadają się również jako efektowna powierzchnia projekcyjna dla Państwa komunikacji. Naprzykład dzięki możliwościom druku cyfrowego THIMM można zlecić indywidualny nadruk na opakowaniu.

Łatwa obsługa w praktyce

Wprowadzić indywidualny numer identyfikacyjny śledzenia na stronie ClimatePartner lub zeskanować kod QR z opakowania neutralnego klimatycznie: W obydwu przypadkach Państwo i Państwa konsumenci mają dostęp do szczegółowych informacji ogólnych opisujących projekt ochrony klimatu i przedstawiających dane liczbowe dotyczące kompensacji emisji CO2e. W ten sposób można bardzo przejrzyście prześledzić, jaka część emisji CO2e została skompensowana przez który projekt dla danego opakowania neutralnego dla klimatu. 

 

Dobre powody dla opakowań neutralnych dla klimatu:

  • Przyczyniają się one do globalnej ochrony klimatu i wspierają uznane projekty ochrony klimatu.
  • Otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający wykonanie kompensacji i mogą Państwo oznaczyć opakowanie etykietą „neutralne dla klimatu", uwidaczniając w ten sposób swoje zobowiązanie i zaangażowanie w ochronę klimatu. 
  • Pełna przejrzystość: Kompensację emisji można w każdej chwili sprawdzić za pomocą numeru identyfikacyjnego.
  • Dzięki swojemu zaangażowaniu przyczyniają się Państwo do ochrony klimatu poprzez neutralne klimatycznie opakowania: Kompensacja emisji CO2e kosztuje zwykle mniej niż 1% ceny opakowania.
  • Mogą Państwo polegać na sprawdzonej jakości: Kompensacja emisji dla opakowań neutralnych klimatycznie posiada certyfikat ISO 16759 i została przebadana przez TÜV Austria.

 

Chcą Państwo, aby opakowania Państwa produktów były neutralne dla klimatu?

TOP Packaging

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie obliczymy emisję CO2e Państwa opakowań i przygotujemy indywidualną propozycję kompensacji. Uzyskanie neutralnych dla klimatu opakowań od THIMM jest bardzo proste.

TOP Packaging
Telefon: +48 327 933 300

Gdzie powstają emisje CO2e?

Produkcja wszystkiego, czyli także opakowań, jest nieuchronnie powiązana z emisjami CO2e. Powstają one w różnych obszarach, tzw. Scopes. W zależności od tego, gdzie generowane są emisje CO2e, mówimy o Zakresie 1, Zakresie 2 i Zakresie 3. W THIMM dokładamy wszelkich starań, aby emisje CO2e we wszystkich obszarach były jak najniższe. Aby móc zaoferować Państwu opakowania neutralne dla klimatu w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób, od samego początku stawiamy na wydajne procesy i oszczędne korzystanie z naszych zasobów. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej rubryce „Zrównoważona produkcja“

Zakres 1 obejmuje wszystkie emisje bezpośrednio spowodowane spalaniem. THIMM ma bezpośredni wpływ na te emisje CO2e. Badamy i optymalizujemy tutaj wszystkie źródła CO2e, aby na drodze do neutralnego klimatycznie opakowania powstało możliwie jak najmniej emisji. 

Zakres 2 obejmuje emisje wywołane przez zakupioną energię (elektryczność i ciepłownictwo). W THIMM mamy pośredni wpływ na te emisje CO2e. Świadomie korzystamy wyłącznie z usług dostawców energii, którzy dostarczają nam energię w 100% neutralną dla klimatu. 

Zakres 3 obejmuje emisje, które są spowodowane przez nabyte usługi i usługi innych podmiotów np. emisje CO2e, powstałe w łańcuchu dostaw u naszych dostawców (przychodzące) oraz CO2e, powstałe w wyniku zastosowania naszych produktów (wychodzące). 

CO2e oznacza ekwiwalent (e) dwutlenku węgla (CO2).
Emisja CO2e jest obliczana przy określaniu wielkości kompensacji dla opakowań neutralnych dla klimatu. CO2e to jednostka, która reprezentuje wpływ wszystkich gazów cieplarnianych na klimat.

Różne gazy cieplarniane w różnym stopniu przyczyniają się do efektu cieplarnianego. Oprócz CO2 istnieją na przykład metan i podtlenek azotu, które powstają w rolnictwie i są nawet o wiele bardziej szkodliwe dla klimatu niż CO2. Dla porównania: Jedna tona metanu jest równoważna około 25 tonom ekwiwalentu CO2 (CO2e). 

 

Więcej informacji na temat opakowań neutralnych dla klimatu można znaleźć również w naszym aktualnym raporcie zrównoważonego rozwoju.

 

 

‎Ładuję...