Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

cr-nachhaltigkeit-vision-corporate-responsibility-thimm.jpg

Odpowiedzialność korporacyjna, a tym samym zrównoważony rozwój, to dla nas znany temat: Jako przedsiębiorstwo rodzinne w trzecim pokoleniu od samego początku kładliśmy szczególny nacisk na dalekowzroczne działanie i całościowe myślenie – do dziś podążamy tym szlakiem. Naszym celem jest bycie niezawodnym i odpowiedzialnym partnerem dla klientów, pracowników i dostawców oraz środowiska naturalnego.
 

Ekologiczna tektura falista

Od ponad 70 lat produkujemy opakowania i ekspozytory – duże, małe, specjalne i znormalizowane. W 2019 r. udział opakowań wykonanych w całości z tektury falistej wyniósł prawie 90% całej produkcji. Dzięki temu problematyka ekologiczna ma dla nas centralne znaczenie, ponieważ papier to naturalny i odnawialny surowiec dla naszej tektury falistej. Papier pochodzi z lasu, który ma decydujący wpływ na nasz klimat. Korzystamy z papieru z certyfikatem FSC® niemal w  100%: Drewno pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób.
 

Ekonomia, ekologia i kwestie społeczne

Od 2014 roku opieramy się na trzech klasycznych filarach zrównoważonego rozwoju, które ugruntowały swoją pozycję w skali krajowej i międzynarodowej: ekonomia, ekologia i kwestie społeczne. W 2020 roku opracowaliśmy koncepcję CR-Vision , która zakłada

  • wypracowanie długofalowych zysków (ekonomia),
  • efektywne wykorzystanie zasobów (ekologia) oraz
  • bycie pożądanym pracodawcą w atrakcyjnym środowisku (kwestie społeczne).

Jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć sukces tylko wtedy, gdy wszystkie trzy obszary będą ze sobą harmonijnie połączone. W tym celu stale analizujemy i weryfikujemy na bieżąco nasze procesy, systemy zarządzania i zagadnienia związane ze zgodnością z przepisami/praktykami (compliance). Dodatkowo aktywnie śledzimy aktualne tendencje, które występują na poziomie politycznym, prawnym i społecznym w kompleksowej problematyce zrównoważonego rozwoju.

Dla nas, jako firmy rodzinnej, szczególnie ważne jest traktowanie z szacunkiem w codziennej współpracy ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. W szczególności zobowiązujemy się do przestrzegania i promowania praw człowieka oraz prawa do układów zbiorowych, a także do promowania różnorodności i równych szans. Opracowaliśmy deklarację polityki w zakresie poszanowania praw człowieka, z którą można zapoznać się na tej stronie. 

Nasze środki i instrumenty CR

Kluczowymi narzędziami informacyjnymi i komunikacyjnymi są nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Pierwszy raport opublikowaliśmy w 2014 roku, w 2016 i 2020 roku zostały wydane kolejne, a w 2019 roku opublikowaliśmy aktualizację wskaźników. Za pomocą tych raportów chcielibyśmy przedstawić w przejrzysty sposób naszą strategię, główne cele i działania następcze na nadchodzące lata.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo informacje o naszych ekologicznych i na życzenie neutralnych klimatycznie rozwiązaniach opakowaniowych, przestawieniu naszych zakładów na energię odnawialną, naszym Kodeksie postępowania dla pracowników i dostawców oraz wiele więcej.

‎Ładuję...