Kodeks postępowania

Kodeks postępowania dla pracowników

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rodzinne bardzo ważne jest dla nas uczciwe i pełne szacunku postępowanie. Interpretację odpowiedzialnego współżycia zawarliśmy w naszym Kodeksie postępowania dla pracowników THIMM: Employee Code of Conduct - Polish

Wymienione w Kodeksie zasady odzwierciedlają kulturę naszego przedsiębiorstwa, która rozwinęła się w ciągu ponad 70 lat. Są one również oparte na międzynarodowych wytycznych, takich jak UN Global Compact czy konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Kodeks postępowania pomaga nam realizować tę kulturę w całym przedsiębiorstwie oraz działać odpowiedzialnie i etycznie w codziennej pracy. Obecnie jest on integralną częścią procesu szkolenia nowych pracowników.

Kodeks postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych

Oczekujemy, że również nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą wdrażać i  przestrzegać standardów społecznych i środowiskowych. Zasady te zostały zdefiniowane w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych THIMM. Przestrzeganie tych zasada jest warunkiem współpracy. Code of Conduct Conduct for Suppliers and Business Partners - Polish

Nasz Kodeks postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów
 • Łapówkarstwo i korupcja
 • Prawo kartelowe i konkurencja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Czas pracy
 • Wynagrodzenie
 • Swoboda zrzeszania się i tworzenia organizacji
 • Zatrudnianie dzieci i młodzieży
 • Praca przymusowa
 • Środki dyscyplinarne
 • Dyskryminacja
 • Ochrona środowiska
 • Tajemnica handlowa i ochrona danych
‎Ładuję...