Wysyłka towaru

warenversand-palette-palettenversand-transport-versandverpackung-transportschutz-THIMM.jpg

Dla Państwa wyruszamy w drogę: dzięki ogólnoeuropejskiej sieci grupa THIMM oferuje wsparcie i logistykę z systemem. Lokalizacji w sześciu krajach oraz magazyny i obsługa dystrybucji na miejscu sprawiają, że możemy stać się Państwa międzynarodowym systemowym dostawcą opakowań, oferującym pełny serwis.

Przy wysyłce towaru konieczne jest współdziałanie wielu czynników, co ma zagwarantować wydajność logistyki z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju:
Część Państwa produktów znajduje się w opakowaniu bezpośrednim, które ma zapewnić dobrą prezentację towaru w handlu. Opakowania zewnętrzne są umieszczane bezpośrednio na paletach. Należy dążyć do optymalnego wykorzystania palety w celu minimalizacji uszkodzeń w transporcie i zapewnienia optymalnego kosztowo przewozu. Czy wiedzą Państwo, że często w procesach logistycznych tkwi potencjał optymalizacyjny? Nie trzeba wydawać niepotrzebnie ani złotówki na dostawców i blokowane miejsce w magazynie.

THIMM pomoże całościowo zoptymalizować wolumen wysyłki i wcześniejszy/późniejszy proces logistyczny oraz wygenerować oszczędność kosztów. Jednoartykułowe lub mieszane jednostki ładunkowe planujemy przykładowo w ramach wielostopniowej symulacji pakowania od nośnika transportu po produkt. THIMM analizuje rozmieszczenie paczek przy różnych założeniach i na tej podstawie oblicza optymalne wymiary dla Państwa produktów i opakowań. Dzięki nowym specyfikacjom i instrukcjom dla opakowań otrzymujemy adekwatne wytyczne dla spedycji.

Pojemniki paletowe pozwalają zminimalizować niezbędny magazyn na palety i opakowania oraz nakłady na produkcję opakowań

Instalacja do przewożenia dużych ładunków składa się z różnych, ściśle ze sobą połączonych elementów opakowań, których części centralne stanowią elementy nośne. Stanowi je paleta i przykładowo pierścień z tektury falistej. Pierścień jest dostarczany w postaci przystosowanej do przewozu, a więc złożonej, jako zestaw. Może być układany w stos i istnieje możliwość podjechania pod niego z czterech stron.
Pojemnik może zostać ustawiony w kilka sekund bez zastosowania jakichkolwiek narzędzi i jest gotowy do napełnienia w całej swojej objętości. W ten sposób redukują Państwo czas potrzebny do rozłożenia opakowania.

Pojemnik paletowy nadaje się idealnie do przechowywania i transportu produktów. Nasza konstrukcja do przewożenia dużych ładunków może być również wykorzystywana do wysyłki zamorskiej.

Handel wysyłkowy w praktyce:

100 zamówień online w podziale na dwanaście produktów z branż o najwyższych obrotach w 35 topowych sklepach internetowych: tak wyglądają kluczowe dane naszego "praktycznego testu w handlu wysyłkowym". Dzięki błyskawicznemu rozwojowi tego kanału dystrybucji notuje się wzrosty zarówno w zakresie woluminów opakowań, jak i przesyłek. Co to oznacza dla sprzedawców internetowych i klientów końcowych?

Analiza została przeprowadzona kompleksowo w odniesieniu do wszystkich działów opakowaniowych i logistycznych, ponieważ między tymi obszarami istnieją niemalże zawsze określone zależności. W analizie częściowej uwzględniono przykładowo stopień wykorzystania woluminu wysyłki. Określa on procentowe wypełnienie opakowania właściwym produktem. Do 97 procent powietrza w opakowaniach, czas dostawy do 24 dni dla artykułu z magazynu z kosztami wysyłki od zera do prawie 35 euro i 438 maili związanych z realizacją zlecenia to najbardziej wyraziste wskaźniki w ramach oceny testu praktycznego.
Z wynikami szczegółowymi można zapoznać się, zamawiając bezpłatną broszurę.

‎Ładuję...