Ekologiczne opakowania

ekologiczne-opakowania-recykling-przyjazne-dla-srodowiska-oszczednosczasobow-THIMM.jpg

Zrównoważony rozwój to centralnekryterium zakupów. Zaangażowani w ochronę środowiska konsumenci końcowi świadomie postrzegają ekologiczne opakowanie i pozytywnie łączą je z marką. Zrównoważone rozwiązania opakowaniowe przyczyniają się jednak pod wieloma względami do minimalizacji skażenia środowiska naturalnego. Dlatego też postaw na ekologiczne opakowania, aby przekonać swoich klientów i jednocześnie osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju! 

Od 1949 roku firma THIMM  opracowuje ekologiczne rozwiązania opakowaniowe z tektury falistej i jako uznany producent dysponuje ekologicznymi procedurami, które przyczynią się do sukcesu Twojej marki.

Ekologiczne opakowania w gospodarce obiegowej

W THIMM kształtujemy nasze procesy biznesowe w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. W związku z tym kładziemy duży nacisk na możliwość recyklingu naszych produktów. Dlatego większość naszych ekologicznych opakowań jest wykonana z tektury falistej. Jest to naturalny produkt obiegowy, produkowany z surowców odnawialnych i głównie z włókien pozyskiwanych z recyklingu. Potrzebne dodatkowo świeże włókna pozyskiwane są z drewna odpadowego i trzebieży, które powstaje w ramach zrównoważonej gospodarce leśnej.

Dodatkowo, powstające przy wytwarzaniu tektury falistej odpady produkcyjne (ścinki, pył papierowy itp.) są ponownie kierowane do obiegu surowców wtórnych. Odbywa się to w THIMM przeważnie we współpracy z naszymi dostawcami papieru. Logistyka jest zoptymalizowana pod kątem odbioru makulatury przy dostawie papieru surowego i unikania pustych przebiegów.

Po użyciu wyprodukowane przez THIMM ekologiczne opakowania są ponownie przekazywane do obiegu surowców wtórnych przez naszych klientów z branży konsumenckiej i przemysłowej. Zwrot opakowań zamyka obieg, ponieważ zużyty papier służy ponownie jako surowiec do produkcji papieru w fabryce. Włókno papieru może w najlepszym przypadku przetrwać do 20 cykli życia, zanim nie będzie można go już wykorzystać do produkcji papieru.

Opakowania mogą mieć pozytywny wpływ na bilans CO2e

Przykład: 

Należy wysłać tablet. Wytwarzanie stosowanego do tego celu opakowania wysyłkowego generuje ~0,16 kg CO2e. 
Z kolei produkcja tabletu wytwarza ok. 240 kg CO2e.

Bez opakowania wysyłkowego można w ten sposób zaoszczędzić ok. 0,16 kg CO2e.  Jeśli jednak tablet zostanie uszkodzony podczas transportu z powodu braku opakowania, ok. 240 kg CO2e pójdzie na marne. W ten sposób straty lub uszkodzenia produktów, których można uniknąć, powodują marnowanie cennych zasobów. Dlatego nie byłoby to ekologiczne, gdyby ze względu na brak opakowania wysyłkowego wadliwe produkty musiały być utylizowane, naprawiane i ponownie (częściowo wielokrotnie) wysyłane. Dzięki ukierunkowanemu wykorzystaniu ekologicznych opakowań można uniknąć takiego marnotrawstwa. Dlatego: Brak opakowania nie zawsze jest lepszym rozwiązaniem! 

Prawne warunki ramowe dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych

Oprócz ochrony środowiska i innowacyjnych rozwiązań przemysł opakowaniowe uwzględnia również aktualne przepisy i dyrektywy, które firma THIMM wdrożyła w swoje procesy.

Dwie najważniejsze podstawy prawne stanowią przy tym niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG) oraz obowiązująca dyrektywa UE. Ustawa o opakowaniach to podstawa skutecznej gospodarki obiegowej w dziedzinie ekologicznych opakowań. Weszła ona w życie oficjanie 01.01.2019 r., zastępując tym samym obowiązujące dotychczas rozporządzenie dotyczące opakowań jako wiążące ramy prawne. W międzyczasie nastąpiło częściowe uzupełnienie / modyfikacja ustawy o opakowaniach VerpackG (ostatnio w połowie 2021 r.), dodatkowo od lipca 2022 r. dla finalnych dystrybutorów opakowań serwisowych obowiązują obowiązki rejestracyjne.

Obowiązujące obecnie dyrektywy UE obejmują przede wszystkim działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów opakowaniowych. Działania te mają zapewnić ochronę zasobów i zdrowia ludzi, zagwarantować sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny, a tym samym wspierać gospodarkę obiegową w państwach członkowskich UE zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 

Postaw na ekologiczne opakowania chroniące środowisko!

THIMM Group

Popraw swój bilans ekologiczny dzięki ekologicznym opakowaniom. Skontaktuj się z nami już teraz:

THIMM Group
Telefon: +48 327 933 300

Odkryj ekologiczne opakowania marki THIMM:

‎Ładuję...