Ekologiczne opakowania

ekologiczne-opakowania-recykling-przyjazne-dla-srodowiska-oszczednosczasobow-THIMM.jpg

Towar niezapakowany nie jest zawsze lepszy! Opakowania są często krytykowane z perspektywy zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Ekologiczne rozwiązania opakowaniowe przyczyniają się jednak pod wieloma względami do minimalizacji skażenia środowiska naturalnego. Co to jest ekologiczne opakowanie? Tektura falista jest na przykład idealnym materiałem opakowaniowym, ponieważ spełnia wymogi ekologicznej gospodarki obiegowej. Tutaj znajdziesz informacje na temat zalet ekologicznych opakowań, prawnych warunków ramowych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych oraz ekologicznych rozwiązań opakowaniowych dla swoich produktów i towarów!

Niemiecki Instytut Badań Handlu (IFH) określił w 2019 roku w badaniu "Handel jako dźwignia przemian“, jaką rolę odgrywają opakowania w handlu jutra: Zdecydowana większość konsumentów wymaga zastąpienia opakowań z tworzywa sztucznego ekologicznymi opakowaniami z surowców odnawialnych.

W przypadku żywności sprzedawanej w supermarketach 90 proc. obciążeń środowiskowych przypada na artykuły spożywcze. Na opakowanie przypada zaledwie 10 proc. Oznacza to, że zepsute produkty spożywcze znacznie zwiększają szkody w  środowisku. Szkody ekologiczne spowodowane zepsuciem się produktów spożywczych (np. owoców, warzyw) bez opakowania są znacznie większe niż w przypadku ich zapakowania. Brak opakowania nie zawsze jest więc lepszym rozwiązaniem!

Ekologiczne opakowania z materiałów nadających się do recyklingu

Podobnie jest w przypadku opakowań wysyłkowych: W razie utraty lub uszkodzenia, na przykład drogiej elektroniki, kosmetyków lub towarów przemysłowych, uderza to nas po kieszeni, ale również kosztuje nas cenne zasoby.

Nie da się mówić o zrównoważonym rozwoju, jeżeli wadliwe produkty muszą zostać zutylizowane lub naprawione oraz (często wielokrotnie) ponownie wysłane. Przedsiębiorstwa muszą się tu zmienić podejście: ekologiczne opakowanie wykonane z materiału nadającego się do recyklingu, np. z tektury falistej, powinno być skonstruowane w taki sposób, aby spełniało wymagania konkretnego przeznaczenia. Oprócz stosowania efektywnych materiałowo konstrukcji opakowań można w ten sposób często zrezygnować z wypełniaczy lub dodatkowych wyściółek. Takie ekologiczne opakowania skutecznie zapobiegają uszkodzeniom, zepsuciu lub utracie i minimalizują obciążenia środowiskowe.

Ekologiczne opakowania w gospodarce obiegowej

W THIMM kształtujemy nasze procesy biznesowe w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. W związku z tym kładziemy duży nacisk na możliwość recyklingu. Prawie wszystkie produkowane przez nas opakowania nadają się do recyklingu. Większość naszych ekologicznych opakowań składa się z tektury falistej. Ten naturalny produkt jest wytwarzany z surowców odnawialnych i składa się głównie z odzyskiwanego papieru w połączeniu z klejem skrobiowym.

Tektura falista jest wysoce naturalnym produktem i doskonale nadaje się na ekologiczne opakowania. Tektura falista nie wymaga zresztą ścinania drzew. Do produkcji papieru, głównego surowca w produkcji tektury falistej, wykorzystywane jest drewno z wiatrołomów i trzebieży. Ponadto średni udział świeżych włókien wynosi jedynie 20 proc. Większość z nich jest wytwarzania z odzyskiwanego papieru (np. z makulatury lub zużytych opakowań).

Nieuniknione przy produkcji tektury falistej odpady są bezpośrednio ponownie poddawane recyklingowi. Odbywa się to w THIMM przeważnie we współpracy z aktywnymi dostawcami papieru. Logistyka jest zoptymalizowana pod kątem odbioru makulatury przy dostawie papieru surowego i unikania pustych przebiegów. Papiernie wytwarzają nowy papier z makulatury i celulozy. Od kilku lat najważniejszymi osiągnięciami w branży opakowań jest również zastąpienie papieru ze świeżych włókien produktami na bazie makulatury oraz obniżenie gramatury papieru. Firma THIMM oferuje tu swoim klientom substytuty świeżych włókien na ekologiczne opakowania, które umożliwiają jednocześnie nadruk wysokiej jakości. Ponadto wprowadziliśmy zmodyfikowane gatunki papieru z odzysku do produkcji ekologicznych opakowań. Stanowią one alternatywę o mniejszej gramaturze.

Ekologiczne opakowania produkowane przez firmę THIMM są przez naszych klientów z branży towarów konsumpcyjnych i przemysłowych prawie całkowicie poddawane recyklingowi. Zwrot opakowań zamyka obieg, ponieważ zużyty papier służy ponownie jako surowiec do produkcji papieru.

Aby jednak generalnie zredukować przyrost odpadów opakowaniowych, w 1991 r. wprowadzono w Niemczech rozporządzenie w sprawie opakowań (VerpackungsV). W kolejnych latach rozporządzenie było wielokrotnie nowelizowane, a w 2019 roku zastąpione niemiecką ustawą o opakowaniach (VerpackG). Reguluje ona wprowadzanie opakowań do obiegu oraz odbiór i efektywne odzyskiwanie/przetwarzanie odpadów opakowaniowych.

W ten sposób europejska dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE) oraz jej nowelizacja (UE) 2018/852 z 2018 r. zostały wdrożone do niemieckiego prawodawstwa.

Obowiązująca dyrektywa UE obejmuje działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz promowania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Działania te mają na celu zapewnienie lepszej jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego i zasobów, zagwarantowanie sprawnie działającego rynku wewnętrznego, a tym samym wspieranie gospodarki obiegowej w państwach członkowskich UE, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG) stanowi więc podstawę skutecznej gospodarki obiegowej ekologicznymi opakowaniami.

Czy korzystasz z zalet ekologicznych opakowań!?

Zrównoważony rozwój ma coraz większe znaczenie jako kryterium dokonywania zakupów. Dzięki ekologicznym opakowaniom producenci mogą pozytywnie wpływać na budowanie wizerunku marki, ponieważ poprawiają swój bilans ekologiczny. Zaangażowani w ochronę środowiska konsumenci końcowi świadomie postrzegają ekologiczne opakowanie i pozytywnie łączą je z marką. Używaj opakowań przyjaznych dla środowiska, aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju! Od 1949 roku firma THIMM  opracowuje ekologiczne rozwiązania opakowaniowe z tektury falistej i jako uznany producent dysponuje ekologicznymi procedurami, które przyczynią się do sukcesu Twojej marki.

Postaw na ekologiczne opakowania chroniące środowisko!

THIMM Group

Popraw swój bilans ekologiczny dzięki ekologicznym opakowaniom. Skontaktuj się z nami już teraz:

THIMM Group
Telefon: +48 327 933 300

Odkryj ekologiczne opakowania marki THIMM:

‎Ładuję...