Testowanie opakowań

test-opakowania-badanie-opakowania-laboratorium-opakowan-jakosc-kontrole-opakowan-kontrolowac-opakowania-THIMM.jpg

Opakowania chronią Państwa produkty przed oddziaływaniami dynamicznymi, statycznymi i klimatycznymi. Istnieją międzynarodowe standardy i normy do badań opakowań i jednostek opakowaniowych. Dzięki badaniom materiałów opakowaniowych, środków do pakowania i opakowań oraz testom transportowym gwarantujemy spełnienie wymogów.

Dostępne są różne testy opakowań, których celem jest zagwarantowanie bezproblemowego przebiegu magazynowania i procesu logistycznego Państwa produktów oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia. Nie można polecić rozwiązań uniwersalnych, gdyż trzeba je dostosować do wymogów stawianych przez opakowaniem i jego funkcji.

Na przykład opakowanie z tektury falistej może podczas magazynowania spełniać te wymogi tylko w w określonym przedziale wilgotności. Wchłanianie wody wpływa bowiem na własności tektury, możliwość wykonywania na niej nadruków i możliwość jej klejenia. Ponadto, jeśli opakowania przechowywane na zewnątrz mają być stertowane, zaleca się wykonywanie pomiaru ich wytrzymałości na obciążenie (test BCT). Uwzględniamy także warunki klimatyczne i dokonujemy rozróżnienia między produktami nośnymi (np. puszki z napojami, kartony proszku do prania, butelki z winem) i nienośnymi (np. torebki z chipsami, wyroby piekarnicze).

Ustalone w trakcie projektowania wymogi stawiane przed opakowaniem i jego funkcje decydują o tym, jakie badania opakowań muszą być wykonane. Aby uzyskiwać znormalizowane i odzwierciedlające rzeczywiste warunki wyniki, branża opakowań bazuje na międzynarodowych standardach i normach DIN. A oto niektóre z wykonywanych przez nas usług laboratoryjnych:

Badania materiałowe

Przykładem badań wytrzymałościowych materiałów opakowaniowych jest badanie odporności papieru na przebijanie. Wyznaczenie odporności metodą Johna W. Mullena to typowe badanie odporności na obciążenia dynamiczne, które służy do ustalenia parametrów wytrzymałościowych. Używamy tutaj pojęcia „przepuklenie”, które oznacza opór, jaki stawia próbka papieru przy równomiernie rosnącym ciśnieniu aż do momentu rozerwania. Odporność papieru na przebijanie może się zmniejszyć wskutek zwiększenia zawartości makulatury i/lub uszkodzeń mechanicznych. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, wykonuje się dziesięć prób (pięć razy od strony wierzchniej i pięć razy od strony sitowej papieru. Opieramy się tutaj na normie DIN EN ISO 2758. Badanie odporności na przebijanie można przeprowadzić również dla tektury, bazując na normie DIN EN ISO 2759.

Badania opakowań

Dwa przykładowe badania opakowań to test siły zgniecenia krawędzi (ang. Edge Crush Test /ECT/) oraz test upadku.
Wytrzymałość opakowania na obciążenie krawędzi informuje o obciążalności tektury przeciwnie do kierunku ruchu maszyny (prostopadle / stojący wał). W środowisku międzynarodowym ta próba jest znana jako test siły zgniecenia krawędzi (ang. Edge Crush Test /ECT/). Wyznaczanie wartości ECT należy do najbardziej przydatnych testów dla opakowań z tektury falistej. Wartość tego współczynnika jest podawana w kiloniutonach na metr.

Test upadku symuluje swobodny upadek opakowania na narożniki, krawędzie i powierzchnie. Przez rozpoczęciem próby opakowanie jest napełniane przewidzianym dla niego produktem i zrzucane ze ściśle określonej wysokości. W ten sposób symuluje się rzeczywiste warunki transportowe.
Oprócz tej pionowej próby udarowej można również wykonać próbę poziomą, aby na przykład wykonać symulację hamowania pojazdu i obciążeń podczas przeładunku.

Symulacje magazynowania i transportu w różnych warunkach klimatycznych

W ramach tych badań symuluje się transport opakowania samochodem ciężarowym, koleją, statkiem lub samolotem oraz warunki jego przeładunku i przechowywania. Na przykład pionowe badanie zmęczeniowe w czasie testu transportu daje wyobrażenie o obciążeniach, oddziałującym na produkt i opakowanie w trakcie transportu.
Wartość BCT jest miarą stabilności opakowań. Ten test wytrzymałości opakowania na obciążenie stosu bądź Box Compression Test (BCT) podaje siłę w kiloniutonach, jaką może wytrzymać opakowanie, zanim dojdzie do jego ugięcia. W laboratorium badawczym ustalamy wartość BCT w maszynie do badań wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie lub uniwersalnej maszynie do prób.

W czasie transportu na Państwa opakowania oddziałują różne warunki atmosferyczne. Aby wykonać symulację warunków transportu, testujemy badane obiekty w specjalnych komorach klimatycznych. Dzięki temu otrzymują Państwo certyfikowane wyniki, które pozwolą uniknąć uszkodzeń Waszych produktów.

  • Przeprowadzenie / asysta i ocena wyników badań przez naszych specjalistów od opakowań
  • Niezależne wsparcie, na przykład w przypadku reklamacji
  • Certyfikaty niezależnych instytutów badawczych
‎Ładuję...