Projektowanie opakowań

projektowanie-opakowan-projektowanie-engineering-THIMM.jpg

Opakowania to przede wszystkim osłona Państwa produktu. Gwarantują sprawną logistykę, odpowiednią ochronę produktu, są źródłem informacji i prezentują markę, wpływając przy tym na preferencje i zachowania konsumpcyjne odbiorców. Opakowania pełnią więc bardzo różne funkcje. Dochodzą do tego nieskończenie różnorodne wymagania klientów. Dlatego do zaprojektowania opakowania niezbędna jest jego koncepcja.

Projektowanie opakowań z koncepcją

Opakowanie to wiele segmentów działalności, które mogą wzajemnie od siebie czerpać. THIMM przygotował w tym celu warsztaty koncepcyjne: Angażujemy wszystkie segmenty i działy w poszukiwanie koncepcji, aby uwzględnić wszystkie wymagania. Dział zakupów chce wynegocjować korzystniejszą cenę, dział marketingu wykorzystuje opakowania jako narzędzie do komunikacji, w dziale produkcji opakowania muszą sprawnie wędrować przez maszyny w celu zapewnienia szybkiego procesu produkcji, a dla działu logistyki ważne jest optymalne kosztowo magazynowanie oraz wysyłka i transport zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każdy segment naszego przedsiębiorstwa ma swój wkład w ponaddziałową koncepcję opakowania. Takie warsztaty startowe to optymalna pomoc, pozwalająca uniknąć czasochłonnych spotkań i kosztownej organizacji.

Nasze warsztaty "fazy ZERO" stanowią krótkoterminowe wprowadzenie, pozwalające na analizę złożonych problemów. THIMM podejmuje działania jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów, przeprowadzając badanie "store check" oraz analizę najlepszych praktyk. Kryteria różnią się w zależności od działu. Ważnym czynnikiem w każdej firmie są koszty materiałowe jako takie. W wydatkach należy uwzględnić także koszty utylizacji, wymiany narzędzi czy projektu graficznego oraz koszty procesowe. Ważnym kryterium w dystrybucji jest stabilność transportowa, aby opakowanie zapewniało stosowną do wymagań ochronę produktu aż do jego dostarczenia do punktu handlowego. Zalicza się do tego również koszty magazynowania wewnętrznego, działania operacyjne i wykorzystanie palet na zewnątrz. Sprzedaż i końcowi odbiorcy, materiały opakowaniowe, technologie pakowania, zrównoważony rozwój itp. to kolejne przykłady uwzględniane w kryteriach oceny. Ustalenie, ocena i wartościowanie kryteriów odbywają się z wykorzystaniem ugruntowanej metody postępowania w ramach analizy wartości przy udziale całego zespołu. Obejmują one porównanie Państwa obecnych opakowań z nowymi projektami.

Analiza wartości stanowi podstawę projektu opakowania. Na podstawie siatki analitycznej inżynierowie opakowań THIMM opracowują opakowanie z dnia na dzień. Taka praca zespołowa pozwala z reguły na znaczną oszczędność czasu i kosztów.  

 • Oszczędność kosztów dzięki kompleksowym konsultacjom
 • Oszczędność czasu dzięki projektowaniu z dnia na dzień
 • Skrojone na miarę efekty jako wynik jednych warsztatów

Planowanie opakowań to zadanie dla specjalistów

Poddane analizie wymagania i funkcje są opracowywane bezpośrednio w fazie projektowania opakowań. Właściwości produktu to ważne źródło informacji dla inżynierów opakowań, a wynikające z nich wymagania wpływają bezpośrednio na opakowanie. Już w fazie planowania muszą zostać uwzględnione wszystkie cechy opakowania (np. produkt sztandarowy lub niesztandarowy), procesy pakowania (zautomatyzowane lub ręczne) i wolumen opakowań (stały czy uzależniony od akcji), aby móc szczegółowo się tym zająć w fazie projektowania. Wykorzystywane środki transportu wiążą się z różnymi wymaganiami logistycznymi. Karton wysyłany na terenie kraju na palecie to inne wymogi techniczne niż pojemnik transportowy z tworzywa, który podróżuje tygodniami statkiem w kontenerze do Chin. Planowanie opakowań to faza wstępna właściwej konstrukcji opakowań. Ustala się materiały opakowaniowe i środki pomocnicze oraz pierwsze typy opakowań.

THIMM planuje opakowania niezależnie od materiału, a tym samym niezależnie od dostawców. Wykorzystujemy materiały oparte na papierze (tektura falista, tektura lita, papier). W zależności od wymagań uwzględniane są również różne materiały wyściełające (wyściółka z tektury falistej, itp.).

 • Projekty niezależne od materiału i producenta
 • Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie procesów w projektowaniu opakowań
 • Propozycje maszyn formierskich, napełniarek i zamykarek (wraz z koncepcją maszyny)

Konstrukcja w programie CAD

W przemyśle opakowaniowym do konstrukcji opakowań stosuje się rozwiązania CAD (computer-aided design). Najpopularniejsze aplikacje to ArtiosCAD (Esko) i Impact CAD (Arden Software). Pozwalają one na skonstruowanie 2D i 3D pudełek z tektury litej, opakowań z tektury falistej, wkładek z płyt komórkowych, worków z materiałów przeźroczystych, ekspozytorów do punktów handlowych itp.

Proces projektowania na przykładzie opakowania z tektury falistej wygląda u nas następująco: Wszystkie informacje zebrane w fazie planowania są przekazywane do działu konstrukcji. Na podstawie katalogu FEFCO ustalane są typ i wariant opakowania. Liczba i układ produktów w opakowaniu zależy zarówno od samego produktu, jak i późniejszego przeznaczenia. W opakowaniach gotowych na półkę (SRP, shelf ready packaging) produkty są inaczej układane niż w opakowaniu wyłącznie transportowym, ponieważ muszą wspierać prezentację produktu w handlu. Układ produktów jest ważny przykładowo ze względu na zagwarantowanie odpowiedniego stopnia wykorzystania przestrzeni wewnątrz opakowania. Niekorzystny poziom wykorzystania przestrzeni prowadzi do podwyższenia palet i stanowisk magazynowania, zwiększonego zużycia materiału opakowaniowego oraz nakładu transportowego, a więc do powstania możliwych do uniknięcia kosztów! W celu zapewnienia ekonomicznego ułożenia zdefiniowanej jednostki opakowania na nośniku ładunku zaleca się zastosowanie wymiarów modułów ISO.
Opracowane rysunki konstrukcyjne opakowań i ekspozytorów są dostępne jako obrazy 2D i 3D. Rysunki 2D są niezbędne w następnym etapie wykonania prototypów. Rysunki 3D służą do wizualizacji, kontroli i zatwierdzenia.

 • Krótkoterminowe zaangażowanie inżynierów opakowań
 • Interim management dla możliwych do skalkulowania kosztów projektowania opakowań
 • Długoterminowe umowy ramowe z możliwością redukcji kosztów (np. rabaty ilościowe)

Prototypy opakowań

Za pomocą plotera tnącego z arkusza materiału (np. tektury falistej, tektury litej, płyty komórkowej) wykonywany jest prototyp opracowanego opakowania. Dane CAD projektanci opakowań wysyłają przez interfejs oprogramowania do plotera. Wykonywana jest symulacja linii cięcia i rowków późniejszego narzędzia, dodawane są szczeliny, wycięcia i/lub linie perforacji. Wykonany na ploterze wzór opakowania jest składany ręcznie przez projektanta i w razie konieczności sklejany. Budowa prototypu może prowadzić do powstania jednego egzemplarza lub minimalnego nakładu. W większości przypadków chodzi o wzór do zatwierdzenia przez klienta.

 • Wzór opakowania już od jednej sztuki
 • Możliwe małe serie
 • Projekt opakowania może zostać zrealizowany jako wzór drukowany (od jednej sztuki) metodą druku cyfrowego

Wykaz opakowań najkorzystniej w bazie danych

Zalecamy umieszczenie stałych danych Państwa opakowań w bazie danych opakowań. W ten sposób można zagwarantować stałą dostępność specyfikacji, rysunków technicznych i zaleceń dotyczących pakowania. Tu znajdą Państwo informacje na temat naszych koncepcji zarządzania danymi.

Badanie opakowań i testy transportowe

Międzynarodowe standardy i normy badań to codzienność branży opakowaniowej. Badaniu poddać można materiały opakowaniowe, opakowania z tektury falistej, nośniki ładunków, a nawet jednostki ładunkowe. Nasze testy opakowań umożliwią Państwu zagwarantowanie wytrzymałości opakowań na obciążenia statyczne, dynamiczne i klimatyczne.

Standardy ograniczają komplikacje i koszty

W firmie o dużych wpływach z opakowań należy zasadniczo dążyć do przejrzystości całego asortymentu opakowaniowego już w fazie projektowania. Opracowanie jasnych standardów konstrukcji opakowań jest tak samo ważne jak stworzenie warunków technicznych do sporządzenia specyfikacji. Ponadto zachodzi konieczność zdefiniowania przebiegu testów opakowań. Taki pakiet pozwala z jednej strony poprawić wykonanie opakowania, z drugiej - wskaźniki kosztów. Od tego trzeba zacząć.

‎Ładuję...