Optymalizacja pakowania

optymalizacja-opakowania-lancuch-tworzenia-wartosci-potencjal-oszczednosci-analiza-THIMM.jpg

W normalnej sytuacji pakowanie jest bardzo kosztowne, a producent musi w nie zainwestować mnóstwo czasu i materiałów. Koszty zakupu stanowią około jednej trzeciej całości kosztów pakowania. Do tego dochodzą dwukrotnie wyższe koszty procesów i logistyki. Dzięki dokonaniu przez nas optymalizacji pakowania: Pakowanie pozwala Państwu oszczędzać czas, pieniądze i materiał.

Dlaczego tak jest? Przeanalizujmy koszty zakupu jednego opakowania: te koszty stanowią około jednej trzeciej całości kosztów powstających podczas pakowania. Kolejne dwie trzecie przypada na koszty procesów i logistyki. Często próbuje się wywierać presję cenową na dostawców opakowań. Nie ma to jednak żadnego wpływu na dwie pozostałe składowe kosztów. Koszty pakowania muszą być przeanalizowane w całym łańcuchu wartości. THIMM stosuje podejście całościowe, uwzględniające obszar wewnętrzny i zewnętrzny. Nie stosujemy żadnych ograniczeń w odniesieniu do materiałów opakowaniowych, ani dostawców i producentów, z którymi współpracujemy. Nasi klienci oczekują kompleksowego podejścia i oszacowania potencjału oszczędności. Oczywiście dostosujemy się do Państwa bieżących procesów. Dzięki temu zyskacie pewność, że nie składamy pustych obietnic. Jakie czynniki mogą stanowić impuls do analizy pakowania w Państwa przedsiębiorstwie?

 • Rosnące koszty pakowania
 • Reklamacje klientów
 • Duża różnorodność opakowań
 • Niejasne procesy pakowania
 • Zwiększone natężenie transportu
 • Brak kompetencji w zakresie opakowań
 • Reklamacje klientów

Metoda postępowania: analizować > odkrywać > wyciągać wnioski > wdrażać

Najważniejszym elementem naszej analizy opakowań jest zidentyfikowanie wszelkiego niewykorzystanego potencjału optymalizacji procesów i kosztów. Aby rozpoznać wszystkie punkty styczne, podejmujemy zaplanowane działania: dokonujemy wewnętrznej oceny wszystkich procesów Państwa firmy, które są związane z pakowaniem. Rzeczywistą sytuację rozpoznajemy bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym. Naszym celem jest dokonanie rozeznania, zgromadzenie pomysłów i wstępnych wniosków oraz zestawienie stanu faktycznego z własnym doświadczeniem i najlepszymi praktykami. Ponadto nasi eksperci w ramach analizy miejsca produkcji zapisują wszelkie informacje o przepływach wewnętrznych i całym asortymencie opakowań. Rozmawiamy z Państwa działem zaopatrzenia, zarządzania produktami, produkcji, magazynowania, logistyki, opracowywania opakowań, zbytu i marketingu. Mówimy, że wsłuchujemy się w Voice of the Business (VOB), bo tak określamy szczegółowe rozmowy z klientami wewnętrznymi przedsiębiorstwa. Każdy obszar przedsiębiorstwa ma swoje własne oczekiwania wobec opakowań. Podczas gdy dla pracowników produkcji priorytetem jest efektywny przebieg na maszynach pakujących, dla pracownika logistyki ma to drugorzędne znaczenie, dopóki opakowanie może być optymalnie rozmieszczone na palecie.

THIMM zawsze stosuje szerokie podejście Obliczenia ekonomiczne dotyczące zmniejszenia złożoności wykonywane są na bazie Państwa informacji o dotychczas wykorzystywanych opakowaniach. Uwzględniamy na przykład dane dotyczące zużycia, warunków zakupu, materiałów opakowaniowych i konstrukcji. We wstępnej analizie w razie potrzeby uzupełniane są dane opakowań zapisane w systemie. Część informacji udostępniają bezpośrednio Państwa dostawcy opakowań. W innych przypadkach firma THIMM analizuje istniejące opakowania w laboratorium badawczym, a specjaliści od opakowań uzupełniają brakujące dane stałe. Może to być realizowane w odpowiednich systemach gospodarki towarowej lub na podstawie tabel, specyfikacji technicznych i instrukcji pakowania.

Sposób postępowania w analizie opakowań

Procesy, dane procesowe i informacje dotyczące procesów są w połączeniu z danymi stałymi opakowań strukturalnie rejestrowane, analizowane, a koszty opakowania i usługi odpowiednio oceniane. Nasze zalecenia dotyczące działań wynikających z analizy opakowań dotyczą zarówno procesów, jak i zastosowanych materiałów opakowaniowych (np. tektury falistej, tektury litej, folii, drewna, metalu, tworzyw sztucznych, pianek itd.). Wyprowadzamy koncepcje dla Państwa. W poszczególnych obszarach może dochodzić do zwiększania kosztów. Jednak ogóle koszty pakowania z reguły wyraźnie się zmniejszają. Na bazie tych wyników przedstawiamy możliwości optymalizacji, a Państwo otrzymują propozycje usprawnień. Państwa wartość dodatkowa: Od naszych ekspertów otrzymują Państwo zalecenia niezależne od dostawców, materiałów i producentów. Mogą Państwo liczyć na zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i elastyczności.

Czy znają Państwo swoją ofertę z perspektywy klienta? W ramach poznawania Voice of the Customer (VoC) analizujemy Państwa klientów i rynek. Działamy dla Państwa bezpośrednio na miejscu w handlu detalicznym, w handlu hurtowym, w zakładach przetwórczych lub u innych partnerów w łańcuchu technologicznym. Żadnego czystego teoretyzowania. Równocześnie identyfikujemy najlepsze praktyki (ang. best practices), problemy z Państwa produktami i procesami oraz bezpośrednie preferencje bądź oczekiwania klientów. Jako niezależni doradcy w zakresie opakowań na podstawie uzyskanych wyników proponujemy bezpośrednie działania, które zwiększą lojalność klientów i pomogą w badaniach jakości. Mogą Państwo uzyskać ogromną przewagę nad konkurencją.

 • Analizy pakowania w celu obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności
 • Analizy wewnętrzne i wykraczające poza przedsiębiorstwo
 • Strukturalne zalecenia dotyczące obniżenia kosztów opakowań, procesów i logistyki

 

Opracowanie koncepcji i wdrożenie

Optymalizacja procesów i konkretne oszczędności

Wynikające z analizy opakowań zalecenia decydują o dalszym postępowaniu. Oczywiście to Państwo decydują, które optymalizacje zostaną wykonane w pierwszej kolejności. Eksperci THIMM sporządzą dla Państwa plan projektu. Będą w nim wymienione cele pośrednie, zakresy odpowiedzialności i harmonogramy. W fazie opracowywania koncepcji i wdrażania wykorzystujemy swoje ponaddwudziestoletnie doświadczenie:

Redukcja różnorodności i optymalizacja asortymentu

Czy w Państwa branży występuje duża różnorodność opakowań i dostawców? Konsekwencją są mniejsze wielkości zamówień, wysokie koszty zaopatrzenia, niski poziom automatyzacji, duże stany magazynowe i wynikające z tego mniej lub bardziej regularne niszczenie starych zapasów. Duża liczba opakowań, zwykle wynikająca z historycznych zaszłości, prowadzi do nieprzejrzystego i niekontrolowanego rozrostu. W rzeczywistości nadmierny asortyment opakowań często dużo mówi także o samej palecie produktów. Próba ograniczania wyłącznie pod kątem ilościowym jest często niewystarczająca. Celem zmniejszenia różnorodności jest ograniczenie narosłej historycznie różnorodności opakowań. Często opakowania dla poszczególnych produktów są projektowane w oderwaniu od innych. Wszystkie te czynniki utrudniają realizację szczupłych, optymalnych pod względem kosztowym procesów pakowania. Firma THIMM wypracowuje koncepcję optymalizacji kompletnego asortymentu opakowań. Definiujemy na przykład optymalne wymiary opakowania (klaster) dla Państwa produktów i oceniamy ich wpływ na zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową, koszty materiałowe i koszty technologiczne. Te klastry są bazą dla Państwa przyszłego standardu opakowań.

 • Zmniejszenie różnorodności opakowań
 • Mniejsze zużycie materiału opakowaniowego
 • Lepsze warunki zakupów

Stopień wykorzystania objętości

Stopień wykorzystania objętości jest ważnym elementem efektywności i długotrwałości procesów logistycznych. W zaprezentowanych poniżej negatywnych przykładach opakowania charakteryzują się bardzo niskim poziomem wykorzystania objętości (20-80%). „Powietrze” w opakowaniu pierwotnym ma negatywny wpływ na następne opakowania i środki transportu. Powstają podwyższone koszty materiałowe w procesie zakupów, a koszty logistyki są odpowiednio „nadmuchane”. Duże znaczenie ma również aspekt zrównoważonego rozwoju. Zoptymalizowany stopień wykorzystania objętości prowadzi do:

 • wyraźnych oszczędności materiału z obniżeniem kosztów opakowania
 • wyraźnej redukcji przestrzeni magazynowych
 • znacznego obniżenia kosztów logistyki dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków transportu (wewnętrznego i zewnętrznego)

Optymalizacja palety

Zoptymalizowany poziom wykorzystania objętości jest tylko jednym z parametrów umożliwiających próbę obniżenia kosztów w obrębie łańcucha dostaw istotnych dla opakowań. Jednolite standardy opakowań ukierunkowanych na wymiary modułów palet prowadzą, obok zmniejszenia nakładów na ich przemieszczanie, do optymalnego wykorzystania jednostek ładunkowych oraz powierzchni regałów / palet.

Analizę procesów logistycznych należy rozpocząć już na etapie opracowywania opakowania pierwotnego: opakowanie produktu dostosowane do modułów pozwala utrzymać koszty magazynowania i transportu w dalszym procesie na tak niskim poziomie, jak to tylko możliwe. Korzystając z najnowocześniejszego oprogramowania i analitycznych baz danych THIMM oblicza kompletny proces logistyczny oraz sporządza propozycje pakowania i paletyzowania produktów. Prowadzi to do obniżenia kosztów magazynowania i logistyki.

 • Udoskonalone usługi logistyczne
 • Optymalne wykorzystanie palet
 • Ograniczenie przemieszczania opakowań

Strategia opakowań i ich znaczenie jako nośnika wizerunku marki

Opakowania powinny mieć podstawowe znaczenie w obrębie przedsiębiorstwa, ponieważ począwszy od produkcji, przez magazynowanie, transport, sprzedaż, aż do zastosowania u klienta końcowego zapewniają ochronę produktu i jego prezentację. Jakie opakowania są potrzebne dla jakiego produktu, w jakim celu i dla jakiej grupy klientów? Te pytania należy sobie postawić w pierwszej kolejności przy ustalaniu strategii opakowań, a uzyskane odpowiedzi uwzględnić w wytycznych dla dostawców i pracowników.
Konsekwencje braku strategii opakowań odzwierciedlone są często w ich wyglądzie. Wizualna identyfikacja firmy (ang. corporate identity) jest często nierozpoznawalna, co w konsekwencji zaburza jednolitą prezentację marki. Następstwem są bardzo różne projekty w obrębie tych samych grup produktów, różnej jakości nadruki bądź różne rodzaje opakowań. Celowe jest w tym przypadku ustalenie priorytetów w odniesieniu do wartości, jednolitości, oddziaływania i identyfikacji.

 • Bezpośrednie powiązanie wzornictwa i konstrukcji
 • Strategia niezależna od dostawcy
 • Wykorzystanie naszego technicznego know-how dla prezentacji Państwa marki
‎Ładuję...