Opakowania od A do Z

Verpackungswissen-A-Z-Begriffe-2-THIMM.jpg

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

B

BCT/wytrzymałość na zgniatanie płaskie (DIN ISO 55440-1)

Test zgniatania (Box Compression Test) [kN]. Wartość BCT opisuje statyczne obciążenie opakowania. Wyznaczenie wartości odbywa się przy pomocy prasy wywierającej nacisk spęczniania.

BRC-IoP

Standard uznany za wiążący dla dostawców opakowań do żywności (opakowanie pierwotne/wtórne).

BST/obciążenie zrywające (DIN EN ISO 2758/2759)

Wytrzymałość na przepuklenie [kPa] jest to opór stawiany przez koliście napiętą próbkę na równomiernie rosnące po jednej stronie ciśnienie aż do pęknięcia.

C

Cromalin

Metoda kontroli kolorystyki (metoda tonerowa); tańsza i pewniejsza kontrola dla rastrowych wyciągów barw. Cromalin odpowiada w dużej mierze eurostandardom w druku offsetowym.

CTP

Computer to Plate jest nadrzędnym pojęciem, obejmującym liczne różne metody ilustrowania płyt do druku offsetowego. Metody różnią się w zależności od rodzaju naświetlarek (naświetlarki z bębnem wewnętrznym, zewnętrznym lub płaskie), używanego źródła światła (lasery fioletowe i termiczne, źródła światła UV), powłoki płyt i opracowania zilustrowanej płyty.

D

Druk cyfrowy

patrz ThimmColor® cyfrowy

Druk fleksograficzny

Druk fleksograficzny jest bezpośrednią techniką drukowania wypukłego, w której elastyczne płyty drukarskie składają się z fotopolimeru lub gumy oraz stosowane są farby drukarskie o niskiej lepkości. W wyniku techniki drukowania wypukłego powstają wypukłe miejsca na formie drukarskiej i są one nośnikiem obrazów.

Druk offsetowy

Druk offsetowy jest pośrednią techniką drukowania płaskiego, podczas której zadrukowywane i niezadrukowywane miejsca leżą niemal w jednej płaszczyźnie. Oddzielenie zadrukowywanych i niezadrukowywanych miejsc odbywa się za pomocą fizycznej zasady odtrącania tłuszczu i wody. Stosowane są farby drukarskie o dużej lepkości, które są przenoszone na zadrukowywany materiał za pomocą cylindra form drukarskich i cylindra gumowego.
W druku offsetowym (do 100 linii/cm) na zadrukowywanym materiale można nadrukować więcej linii/cm niż w druku fleksograficznym (od 18 do 54 linii/cm). Im większa liczba linii, tym bardziej przejrzysty obraz druku obserwowany z bliska. Typowymi obszarami zastosowania druku offsetowego są kartony ozdobne, ulotki, plakaty i materiały wizytówkowe.

DTP

Desktop Publishing jest to wspomagane komputerowo przygotowanie wysokiej jakości dokumentów, złożonych z tekstów i obrazów, które następnie są wykorzystywane jako publikacja.
Badanie przebicia aparatem wahadłowym (DIN 53142-1)
Metoda testowa sprawdzająca przy użyciu wahadła wytrzymałość opakowania na przebicie.

E

EAN

Europejski kod towarowy; odczytywany maszynowo kod kreskowy (EAN 13, EAN 128) stosowany w celu uproszczenia procesów logistycznych oraz automatyzacji i zwiększenia bezpieczeństwa. EAN został wprowadzony przez działające na całym świecie stowarzyszenie „European Article Numbering Association” z siedzibą w Europie, które wspólnie z amerykańską organizacją Uniform Code Council ds. systemów numeracji i komunikacji jest odpowiedzialne za standardy EAN, UPC, EANCOM i UCS.

ECR

(Efficient Consumer Response ) Wspólna inicjatywa podjęta przez poddostawców, producentów, hurtowników i detalistów. Jej celem jest podejmowanie wspólnych wysiłków w celu poprawy łańcucha logistycznego oraz możliwości zaoferowania konsumentom optymalnej jakości, usług i różnorodności produktów w optymalnych kosztach.

ECT/Odporność na zgniatanie krawędziowe (DIN ISO EN 3037)

Test Edge-Crush [kN/m] Metoda testowa w celu określenia nacisku zgniatania krawędziowego tektury falistej.

EDI

(Elektroniczna wymiana danych) EDI jest to przekazywanie ustrukturyzowanych danych za pomocą określonych elektronicznych standardów informacyjnych z aplikacji komputerowej do innej, zakładające minimalną liczbę ingerencji manualnych. Dzięki uniknięciu pisania, obiegu listownego i innych kosztów administracyjnych, generowanych przez przepływ informacji wymagający potwierdzenia, EDI obniża: koszty, liczbę usterek i błędów. Praktyczna zaleta ECR wynika ze specyfikacji wiadomości EANCOM.

F

FCT/Odporność na zgniatanie płaskie (DIN EN ISO 3035)

Test Flat-Crush; metoda badawcza określająca odporność na zgniatanie płaskie [kPa) jednowarstwowej tektury falistej.
Kod FEFCO/ESBO (DIN EN14053)
Kod FEFCO/ESBO jest techniczno-logistycznym katalogiem standardów dla przemysłu opakowań i jego partnerów. Jest on preferowany do opakowań magazynowych i transportowych z tektury litej i falistej. Obejmuje on wiele znanych i powszechnie stosowanych form pudełek oraz przedstawia je jako wykroje oraz widoki 3D. Prezentacje i wyjaśnienia w trzech językach (niemieckim, angielskim, francuskim).

Flexo-HQPP (HighQualityPostPrint)

Fleksograficzny druk bezpośredni na najwyższym poziomie jakości, umożliwiający atrakcyjną cenowo produkcję małych nakładów.

Flexo-Postprint

W przypadku bezpośredniego zadruku tektury falistej w przeciwieństwie do preprintu nadruk następuje na zewnętrznej warstwie tektury falistej. Metoda ta nadaje się do druku prostych obrazów bez wysokich wymagań jakościowych.

Flexo-Preprint – technologia CI – ThimmColor®

Oznacza najnowocześniejszą metodę druku rolowego (CI = Common Impression / druk z centralnym cylindrem), która dzięki technologii sleeve nastawionej na oszczędność makulatury przekształca z wyjątkowo wysoką dokładnością i szybkością bezstopniowe drukowane obrazy o długości druku do 206 cm.

Flexo-Preprint – technologia pasowa – ThimmColor®

Określa innowacyjną metodę druku rolowego, opracowaną i opatentowaną specjalnie do wymagań produkcji tektury falistej. Można stosunkowo tanio produkować w całości wyjątkowo duże formaty o długości do 450 cm. Formy drukarskie są montowane na nieskończonych pasach.

foodWave

THIMM foodWave® jest rodzajem fali, wykonanej ze 100% świeżych włókien do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

foodWave | heatproof

THIMM foodWave® | heatproof jest tekturą falistą, przeznaczoną do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz do stosowania w piekarniku lub w kuchence mikrofalowej. Nie zawiera silikonu i można ją zutylizować w tradycyjnym obiegu makulatury.

FSC®

Skrót od nazwy systemu certyfikacji „Forest Stewardship Council”. Certyfikat ten wyróżnia produkty z drewna i papieru, pochodzące z odpowiedzialnie gospodarowanych lasów.

G

Gramatura

Masa w odniesieniu do powierzchni [g/m²], jednostka miary papieru, kartonu i tektury, określająca masę na jednostkę powierzchni (m²).

I

Inliner (linia do składanych skrzynek)

Maszyna produkcyjna służąca do drukowania, wykrawania, klejenia i składania. Częstym obszarem zastosowania jest produkcja składanych skrzynek.

J

Jednostronna tektura falista

Tektura falista z tylko jedną stroną pokrycia. Fala jest widoczna z jednej strony.

Jednostka opakowania

Jednostka wysyłkowa lub transportowa przygotowana w jedną całość.

Jednowarstwowa tektura falista

Jednowarstwowa tektura falista składa się z jednej warstwy falistego papieru (fali), przyklejonej między dwiema warstwami papieru lub kartonu (pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne).

Just-in-sequence (w skrócie: JIS)

„Just in sequence” oznacza rodzaj dostawy, w którym potrzebny towar jest dostarczany w dokładnym czasie, ilości i rodzaju do odpowiedniego miejsca i natychmiast jest poddawany procesowi przetwarzania. Głównym odróżnieniem od Just-in-time jest dostawa w odpowiedniej kolejności.

Just-in-time (w skrócie: JIT)

Zasada produkcji, w której dostawa potrzebnego materiału jest dopasowana do wymagań do użycia lub zużycia. Dlatego procesy muszą być dokładnie do siebie dopasowane, aby uniknąć kosztów magazynowania.

K

Karton

Płaskie tworzywo, składające się głównie z włókien roślinnych, powstające poprzez odwodnienie osadu surowca włóknistego na sicie. Gramatura tektury wynosi między 150–600 g/m².

Karton lewy

Wykrój, w którym nakładka kleju znajduje się po lewej stronie (patrząc z zewnątrz).

Karton prawy

Wykrój, w którym nakładka kleju znajduje się po prawej stronie (patrząc z zewnątrz).

Kaszerowanie

Oczyszczenie wstępnie przygotowanych płaszczyzn przy pomocy środka do kaszerowania lub na podstawie termoplastycznego zachowania przetwarzanego materiału. Cel: Poprawa możliwości obróbki i przetwarzania materiału, łączenie podstawowych tworzyw i wykorzystanie zalet poszczególnych tworzyw oraz skompensowanie wad.

Klisza

Forma drukarska do druku fleksograficznego.

KLT

Skrót od opakowania małoformatowego (niem. Kleinladungsträger). Opakowania małoformatowe są dostępne w różnych wersjach i wielkościach. Zaliczają się tu ustandaryzowane skrzynki z tektury falistej oraz z tworzyw sztucznych.

Kod ECMA (DIN EN14054)

Kod ECMA jest techniczno-logistycznym katalogiem standardów dla przemysłu pudełek składanych i jego partnerów. Jest on preferowany do opakowań pierwotnych z kartonu. Obejmuje on wiele znanych i powszechnie stosowanych form pudełek składanych oraz przedstawia je jako wykrój oraz widok 3D.

Kodeks postępowania

Zbiór zasad postępowania nawiązujących do wartości etycznych, ustaw prawnych oraz innych aspektów odpowiedzialności przedsiębiorczej. Kodeks postępowania stanowi swego rodzaju „samozobowiązanie”. Przestrzeganie Kodeksu postępowania kontrolowane jest w ramach audytów, a w przypadku stwierdzenia odchyleń mogą zostać zarządzone działania korygujące lub sankcje. Znane kodeksy postępowania: BSCI Code of Conduct, UN Global Compact.

Kraftliner

Papier pokryciowy składający się z masy siarczanowej celulozowej z drewna drzew iglastych, udział włókien z recyklingu wynosi maks. - 20% Dzięki dużej zawartości długich włókien kraftliner posiada najwyższą wytrzymałość wśród wszystkich papierów z tektury falistej. Kraftliner jest odporny na działanie wilgoci i preferowany do stosowania w opakowaniach transportowych.

L

Lakier antypoślizgowy

Powłoka papieru/tektury falistej, której celem jest zwiększenie przyczepności i tarcia ślizgowego opakowania.

Lakier drukarski

Bezbarwna warstwa lakieru nanoszona w maszynie drukarskiej. Lakier drukarski poprawia właściwości powierzchni, takie jak odporność na ścieranie i połysk.

M

Materiał falisty

Materiał falisty składa się z recyklingowanych włókien z określoną ilością dodatków (np. skrobi).

Materiał opakowaniowy

Tworzywo, z którego produkowane są pomocnicze elementy opakowaniowe i opakowania.
Na przykład: karton, papier, tektura, tworzywo sztuczne.

O

Opakowanie

Składa się z materiału opakowaniowego i służy jako osłona pakowanego towaru. W zależności od rodzaju opakowania składa się ono z różnych części i elementów opakowaniowych.

Opakowanie modułowe

System wymiarów opakowań utworzony na podstawie wymiaru modułu (wg ISO 3637), np. opakowania, z których można utworzyć moduł podstawowy ISO (600x400) na podstawie europalety.

Opakowanie trzeciorzędowe

Na pierwszym planie znajduje się ochrona przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania są często dostosowane do wymiarów ciężarówki lub kontenera, aby osiągnąć optymalne wykorzystanie. Opakowania transportowe składają się z różnych materiałów, takich jak tektura falista, drewno lub tworzywa piankowe, dzięki czemu mogą być chronione przed uderzeniami i oddziaływaniami z zewnątrz.

Opakowanie pierwotne

Opakowania pierwotne mają bezpośredni kontakt z zawartością. Dlatego muszą one odpowiadać wymaganiom prawa żywnościowego i prawa farmaceutycznego. W ten sposób można zapewnić ochronę i jakość.

Opakowanie wtórne

Opakowania dodatkowe lub opakowania pośrednie, zawierające określoną liczbę jednostek sprzedaży, które są łącznie oddawane w miejscu sprzedaży konsumentowi końcowemu lub służą samodzielnie do wyposażenia regałów sprzedażowych. Opakowania te można zdjąć z towaru, nie wpływając na jego właściwości.

P

Pakowany towar

Przedmiot, który należy zapakować lub który jest zapakowany.

Papier makulaturowy

Stosunkowo niedrogi surowiec makulaturowy, który dzięki brakowi klejenia jest znacznie odporny na wilgoć. Jest on wykorzystywany do wytwarzania tektury falistej o najniższej klasie jakości.

Papiery VCI

Papiery, które są powlekane lub impregnowane za pomocą VCI (Volatile Corrosion Inhibitor). Dzięki oddaniu substancji czynnej VCI, która jest nanoszona na powierzchnię metalicznego opakowania, tworzy się ochronę antykorozyjną.
VMI/Vendor managed inventory
Dostawca przejmuje odpowiedzialność za poziom zapasów klienta. Aby to umożliwić, dostawca otrzymuje dostęp do danych dotyczących zapasów magazynowych i popytu klienta.

Perforacja

Przerywana linia cięcia; służy do przygotowania miejsc zgięcia oraz jako pomoc przy otwieraniu (perforacja do zerwania).

Podwójna fala

Tektura falista z podwójną falą; produkowana z połączeń takich samych lub różnych form fali. Na przykład fala EB lub fala BC.

Pokrycie wewnętrzne

Papier wewnętrznej strony tektury falistej.

Półbłonnik

Papier falisty z pozyskanej chemicznie celulozy (ok. 65%), udział włókna z recyklingu maks. 35%, lepsza odporność na wilgoć niż materiał falisty, droższy niż materiał falisty, wysoka sztywność.

Pomocniczy element opakowaniowy

Razem z opakowaniem lub samodzielnie służy do zapakowania towaru.

Postprint

W przypadku postprintu gotowa tektura falista jest zadrukowywana bezpośrednio. Może przy tym dojść do tzw. „efektu tarki”, który może powstać z powodu falowania tektury podczas drukowania.

Powłoki

Uszlachetnienie powierzchni w celu poprawy możliwości obróbki i przetwarzania materiału, łączenia podstawowych tworzyw i wykorzystania zalet poszczególnych tworzyw oraz skompensowania wad. Podczas powlekania cząsteczki bezkształtnego materiału są nanoszone na płaszczyznę, w wyniku czego powstaje zamknięta warstwa.

Preprint

Podczas preprintu (druku wstępnego) najpierw zadrukowywana jest strona pokrycia tektury falistej, a następnie odbywa się proces kaszerowania na tekturze falistej.

Proof

Proof jest drukiem próbnym, zbliżonym do danej techniki drukarskiej. Proof służy jako środek kontrolny do dostosowania barw i odbywa się w stosunku 1:1.

Przepuszczalność powietrza

Parametr papieru; ilość powietrza przepływająca przez powierzchnię papieru. Ważny parametr przy określaniu zachowania opakowań na pakowarkach wykorzystujących próżnię.

R

Raster

Raster jest to techniczna rozdzielczość obrazu w zadrukowywanych punktach. Raster jest mierzony w punktach na cm i również w ten sposób oznaczany, np. raster 24, raster 48 itd.

Retail Ready Packaging (RRP)

Opakowanie do przechowywania w regałach odpowiednie do zastosowań w handlu z uwzględnieniem istotnych wymagań w ważnym dla opakowań łańcuchu tworzenia wartości w dystrybucji od magazynu do miejsca sprzedaży lub utylizacji bądź zwrotu produktu.

RFID (Radio Frequency Identification)

Technologia bezdotykowej identyfikacji obiektów. Za pomocą fal radiowych dane są wysyłane przez transponder RFID do odbiornika i tam analizowane. Technologia RFID oferuje korzystne uzupełnienie kodów kreskowych i powinna znaleźć zastosowanie w całym łańcuchu dostaw.

Rodzaje fal

 • fala F 0,6 – 0,9 mm
 • fala E 1,0 – 1,8 mm
 • fala T 1,7 mm
 • fala B 2,2 – 3,0 mm
 • fala C 3,1 – 3,9 mm
 • fala A 4,0 – 5,0 mm
 • fala FE 1,6 – 2,7 mm
 • fala EE 2,7 – 3,2 mm
 • fala BE/EB 3,2 – 4,8 mm
 • fala BC 5,3 – 6,9 mm
 • fala CAA 11,1 – 13,9 mm

Rysunek przekrojowy

Rysunek (rysunek narzędziowy) jako wzór do produkcji narzędzia wykrawającego i utworzenia drukowanego obrazu. Rysunek przekrojowy jest również stosowany jako część dokumentacji zamówienia w celu zapewnienia jakości.

S

SEDEX:

Sedex to skrót od nazwy bazy danych „Supplier Ethical Data Exchange”. Platforma ta umożliwia przejrzysty przegląd społecznego zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa.

Sitodruk

Sitodruk jest bezpośrednią techniką drukowania, podczas której farba drukarska jest dociskana gumowym raklem przez tkaninę o drobnych oczkach na zadrukowywany materiał. W tych miejscach tkaniny, gdzie odciśnięty powinien zostać drukowany obraz nieodpowiadający żadnej barwie, za pomocą szablonu tworzy się otwory oczkowe w tkaninie nieprzepuszczające koloru.
Klasyczny sitodruk jest w dużej mierze wypierany przez druk cyfrowy.

Składana skrzynka/pudełko

Składane skrzynki składają się z jednego kawałka. Krawędź fabryczna jest łączona z odpowiednią stroną za pomocą pasków kleju, łączenia drutem lub metodą klejenia zakładkowego. Przyłączone klapy pokrywy i dna umożliwiają później zamknięcie skrzynki (pudełka).

Składarko-sklejarka do opakowań (w skrócie: FKM)

Maszyna produkcyjna służąca w dalszym procesie obróbki do wytwarzania płaskich pudełek z wykrojów za pomocą klejenia.

SMI/Supplier managed inventory

Dostawca przejmuje odpowiedzialność za poziom zapasów klienta. Aby to umożliwić, dostawca otrzymuje dostęp do danych dotyczących zapasów magazynowych i popytu klienta.
Papiery specjalne
Papiery o specjalnych właściwościach. Na przykład: THIMM Starliner®, THIMM Multiflute®, TPImpress!, TPGlossGD2!, Pizzaliner, Silikonliner i papiery PE.

SRP (Shelf-Ready-Packaging)

Odpowiednie do handlu opakowanie do przechowywania w regałach z uwzględnieniem istotnych wymagań w punkcie sprzedaży:

 • Easy Identification (łatwa identyfikacja)
 • Easy Open (łatwe otwieranie)
 • Easy Shelf (łatwe układanie)
 • Easy Shop (łatwa sprzedaż)
 • Easy Dispose (łatwa utylizacja)

Supply Chain (łańcuch logistyczny)

Wszystkie czynności, które są niezbędne, aby zaspokoić popyt na produkt lub usługę, począwszy od popytu na materiały surowe lub dane aż po dostawę gotowego produktu do konsumenta końcowego.

T

Tektura

Płaskie tworzywo, składające się głównie z włókien roślinnych, powstające poprzez odwodnienie osadu surowca włóknistego na sicie. Gramatura tektury wynosi między > 225 g/m².

Tektura falista

Tektura falista jest materiałem opakowaniowym, składającym się z jednej lub kilku warstw fal. Te warstwy fal są przyklejone na górnej i dolnej stronie papierów pokryciowych.
Warstwa tektury falistej (w skrócie: WPA)
Produkcja tektury falistej z papierów za pomocą przekształcenia i łączenia falistych i gładkich pasów papieru.

Tektura lita

Płaskie tworzywo, składające się głównie z włókien roślinnych, powstające poprzez odwodnienie osadu surowca włóknistego na sicie. Gramatura tektury litej wynosi między > 220 g/m².

Testliner

Papier pokryciowy ze 100% włókien z recyklingu o zdefiniowanej wytrzymałości. Najczęściej wielowarstwowy, może być dostarczany z klejem lub bez kleju. W porównaniu do kraftlinera jest ogółem bardziej wrażliwy na wilgoć i wykazuje niższe ciśnienie rozrywające. W Niemczech w trzech grupach TL wyróżnia się T1, T2 i T3.

ThimmColor®

ThimmColor® jest nazwą handlową opakowań THIMM z wysokiej jakości wstępnym zadrukiem THIMM THE HIGHPACK GROUP. Produkty ThimmColor® są drukowane przy użyciu naszej opatentowanej technologii Flexo-Preprint.

ThimmColor® cyfrowy

Druk cyfrowy określa grupę technik drukarskich, w których drukowany obraz jest przenoszony bezpośrednio z cyfrowego rekordu danych do maszyny drukarskiej. Nie jest potrzebna tradycyjna forma/płyta drukowa.
W firmie THIMM cyfrowa maszyna do rolowego druku wstępnego HP PageWide Inkjet T1100S reprezentuje najnowszą generację. Role podzielone na różne tory umożliwiają równoległy druk różnych zleceń w zmiennych wielkościach formatu i wysokościach nakładu. Kilka małych zadań można ustawić w kolejce oczekujących i produkować je razem, bez przygotowania w międzyczasie. Za pomocą farb na bazie wody i pigmentów powstają wysokiej jakości kolorowe zadruki na poziomie offsetu.

Tolerancja ilościowa

Tolerancje w ilości zamówienia, na które duży wpływ mają czynniki związane z techniką produkcyjną. Nadwyżki i niedobory ilości dostawy, o ile nie ustalono inaczej, mieszczą się w obrębie zdefiniowanych granic tolerancji.

Towar niebezpieczny

Towary (materiał / tworzywo) stanowiące szczególne niebezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Opakowania na towary niebezpieczne muszą być dopuszczone do typu i podczas produkcji podlegają specjalnym wymaganiom jakościowym.

Transponder RFID

Pod pojęciem transpondera RFID rozumiany jest nadajnik radiowy, odbierający sygnały z urządzenia odczytującego i przesyłający je z powrotem. Tego typu transponder zawiera przynajmniej jeden jednoznaczny kod produktu, ale często też informacje dodatkowe. Transpondery występują w różnych wersjach, np. jako etykiety lub karty plastikowe.

TSR

THIMM Social Responsibility obejmuje przedsiębiorczą odpowiedzialność firmy THIMM w trzech obszarach: ekonomii, ekologii i polityki społecznej. W ramach tych trzech filarów grupa THIMM zidentyfikowała cztery własne obszary działania:
Ekonomia: działania w kierunku rynku
Ekologia: działania w kierunku środowiska i procesów
Polityka społeczna: działania w kierunku pracowników
Polityka społeczna: działania w kierunku społeczności

W

Wielowarstwowa tektura falista

Papier falisty (fala) składający się z dwóch lub więcej warstw, które są ze sobą sklejone za pomocą jednej warstwy papieru lub kartonu (warstwa pośrednia), a ich wolna powierzchnia zewnętrzna jest również sklejona z jedną warstwą papieru lub kartonu (osłona zewnętrzna i wewnętrzna).

Wodoodporna tektura falista

Wodoodporna tektura falista składająca się z tektury falistej z wodoodpornym klejeniem.

Wrap-Around

Opakowania Wrap-Around (z ang.: to wrap around – owijać) należą do opakowań, które są ustawiane, napełniane i zamykane przy pomocy automatów. Wyjątkowość tych opakowań automatowych polega na tym, że opisane trzy operacje robocze można wykonać w trakcie jednego przebiegu, tzn. mogą być one wykonane przy użyciu tylko jednej maszyny.
W praktyce wykrój opakowania wrap-around jest formowany w kształcie litery „U”, do którego produkty są wkładane bokiem. Następnie opakowanie jest zamykane gorącym klejem. Przeciwciśnienie powstające podczas napełniania produktami zapewnia pewne sklejenie.

Wykrawarka rotacyjna

W wykrawarce rotacyjnej arkusze tektury falistej przechodzą bez blokady pod rotacyjnym cylindrem. Na nim zamontowane są narzędzia tnące, które są umieszczone na półokrągłej drewnianej podstawie.
Metoda ta jest znacznie bardziej efektywna niż wykrawarka płaska, jednak nie nadaje się do wszystkich procesów wykrawania. Obie techniki wykrawania różnią się istotnie ruchem podczas wykrawania i dopasowanymi narzędziami.

Wykrawarka z łożem płaskim

Obróbka tektury falistej z jednym (przeciwnie do metody rotacyjnej) płasko leżącym wykrojnikiem.

Wykrawarka płaska

W wykrawarce płaskiej arkusze tektury falistej są blokowane i wykrawane za pomocą płasko leżącego narzędzia podczas jednego ruchu skokowego. Wynikiem jest bardzo precyzyjne wykrawanie.
Wykrawarkę płaską od rotacyjnej różnią ruchy wykonywane podczas procesu wykrawania i dopasowane do nich narzędzia.

Wykrój

Wykrawane pudełko, które jest dostarczane w formie płaskiej i nie jest poddawane dalszej obróbce (np. klejeniu).

Wymiary wewnętrzne

Wewnętrzne wymiary opakowania. Po dodaniu grubości materiału powstają wymiary zewnętrzne.

Wytrzymałość na ściskanie przy krótkim wpięciu/SCT (DIN 54518)

SCT na poziomie arkusza jest maksymalną siłą docisku odnoszącą się do szerokości próbki, poddająca próbkę określonemu odkształceniu przy ściskaniu.

Wyżłobienia

Urządzenie do żłobienia przygotowuje ruchome miejsca zgięć lub w stylu zawiasów w celu określenia geometrycznego miejsca zgięcia, stworzenia przekroju z możliwością zginania w stylu zawiasów i obniżenia wytrzymałości na zginanie w miejscu zgięcia.

‎Ładuję...