THIMM jako pracodawca

pracownik-pracodawca-THIMM.jpg

Jeśli również Państwo chcą osiągnąć z nami sukces - Witamy w THIMM!

Dzięki swoim kwalifikacjom, orientacja na sukces i pasja, nasi pracownicy zapewniają przyszłość i konkurencyjność THIMM. Dobre samopoczucie i zadowolenie naszych pracowników są dla nas dlatego bardzo ważne.
Jako firma rodzinna tworzona od pokoleń, przejmujemy całkowicie naszą firmową odpowiedzialność.

Ludzie w THIMM ("People") są mocno zakotwiczeni w naszej misji obok "Highpack". To oni są duszą naszej rodzinnej firmy. Żyjemy różnorodnością - wewnętrzną i zewnętrzną. Jako nowoczesne przedsiębiorstwo rodzinne nie stawiamy nikogo w niekorzystnej sytuacji ani nie faworyzujemy nikogo ze względu na płeć, pochodzenie, język, pochodzenie lub wyznanie. Dbamy o to, aby w naszej codziennej pracy ludzie nie czuli się dyskryminowani, pokrzywdzeni lub wykluczeni. 

Odpowiedzialne zadania z dużymi polami manewru

W naszej firmie czeka na Państwa nowoczesne środowisko pracy o płaskiej hierarchii i z krótkimi procesami decyzyjnymi. Oferujemy ambitne zadania z dużą dozą swobody oraz cenimy odpowiedzialny i zorientowany na osiągnięciu celu styl pracy.

Atrakcyjne i uzależnione od wyników wynagrodzenie

THIMM zapewnia wszystkim pracownikom spójne, uczciwe, atrakcyjne wynagrodzenie: Wynagrodzenie powyżej średniej rynkowej uzupełnia nagradzanie indywidualnych osiągnięć i zaangażowanie w sukces firmy. Poza świadczeniami finansowymi, Grupa THIMM oferuje dodatkowe świadczenia socjalne takie jak dofinnsowanie do karnetów sportowych i prywatną opiekę medyczną, które dodatkowo zabezpieczają pracowników.

Skrojone na miarę możliwości rozwoju i zdobywania kwalifikacji

Stały i całościowy rozwój potencjału zawodowego i osobistego naszych pracowników to ważny podstawowy obszar działania w firmie THIMM. Nasza kompleksowa oferta w zakresie podnoszenia kwalifikacji pozwala nam zagwarantować, że nasi pracownicy posiadają stale aktualną wiedzę i własny potencjał. Podstawowe elementy naszej oferty stanowią specjalistyczne seminaria, trening metodyczny, zajęcia pozwalające rozwijać kompetencje osobiste i społeczne. Droga rozwoju jest dostosowywana indywidualnie do naszych pracowników. Każdy z nich ma możliwość współkształtować aktywnie swój własny rozwój w firmie.

Elastyczne godziny pracy

Wszyscy pracownicy THIMM powinni się dobrze czuć w swoim środowisku pracy. To, że się nam to udaje pokazuje wysoka motywacja naszych pracowników i niski poziom zachorowań i rotacji pracowników. Dla nas ważne jest osiągnięcie indywidualnie określonej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz pogodzenie ze sobą życia zawodowego i prywatnego. Dlatego promujemy nowoczesne i elastyczne regulacje czasu pracy w wielu obszarach działalności - gdziekolwiek pozwala na to konkretna sytuacja zatrudnienia - na przykład dzięki pracy w niepełnym wymiarze czasu lub pracy w domu.

Firma przyjazna rodzinie

Wdrażamy w praktyce również pogodzenie rodziny i pracy! OD kilku lat wspieramy za pośrednictwem naszego przedszkola pracowniczego w Northeim opiekę nad dziećmi w wieku od drugiego roku życia do wieku szkolnego. Rodzice mogą elastycznie dopasować opiekę nad dziećmi do swojego czasu pracy. Opłacają Państwo regularną opiekę, THIMM ponosi koszty dodatkowe wynikające z nieregularnego lub nadliczbowego czasu pracy.

Zarządzanie zdrowiem naszych pracowników

Zdrowie naszych pracowników jest dla nas bardzo ważne! Ochrona zdrowia i tworzenie promującego zdrowie środowiska pracy są tu kluczowymi elementami. Przeprowadzamy regularne szkolenia z zakresu BHP, oferujemy usługi medycyny pracy dzięki lekarzowi medycyny pracy i umożliwiamy naszym pracownikom bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie. Poza tym wiele punktów dezynfekcji w naszych obiektach zapewnia wysoki poziom higieny.

‎Ładuję...